Eierstyret

Samvirkelaget skal ledes av et styre som er Samvirkelagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Røyseplassen barnehage er organisert og drevet som et samvirkelag. Samvirkelaget har ikke næring som formål, er et non-profitt foretak og har som mål å på beste måte etablere, eie og drive barnehage for medlemmenes barn.

Navn Verv Kontaktinformasjon
Helene Hoven Dahlman Leder 900 90 139
Siv Mari Hoem Medlem 414 33 160
Frank Glimdal Medlem 953 30 477
Jonas Kvam Medlem 902 01 414
Lene Engstrøm Winge Medlem 905 19 742