Bake- og arrangementsgruppa

Bake og arrangementsgruppa i barnehagen består av 6 foresatte som tar ut sin dugnadsplikt i forbindelse med ulike arrangementer i barnehagen.

Leder for bakegruppa:

Gina Heir

Navn Kontaktinfo Barn
Caroline-Mae Jensen Harsanje 48155053 Ellah Victoria
Gina Heir 99573848 Aksel og Oda
Kjetil Andreas Netland 92207115 Amalie
Kristin Elisabeth Fløisbonn Odden 99505863 Therese og William
Trine Fredriksen 95361107 Signe