Bake- og arrangementsgruppa

Bake og arrangementsgruppa i barnehagen består av 6 foresatte som tar ut sin dugnadsplikt i forbindelse med ulike arrangementer i barnehagen.

Leder for bakegruppa:

Gina Heir

Navn Kontaktinfo Barn
Caroline-Mae Jensen Harsanje 48155053 Ellah Victoria
Gina Heir 99573848 Aksel og Oda
Emilie Arneberg Jucker 95824208 Filip
Kristin Elisabeth Fløisbonn Odden 99505863 Therese og William
Trine Fredriksen 95361107 Signe
Marthe Førland 94806382 Emil