Ferieavvikling

Røyseplassen barnehage holder åpent 12 måneder i året, men er stengt helligdager, julaften og nyttårsaften og stenger klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Dersom det er få barn i barnehagen i ferier kan det da bli aktuelt med redusert åpningstid. I løpet av barnehageåret, er barnehagen i tillegg  stengt 5 dager for felles kompetanseheving og planlegging for personalet. Datoer for dette settes opp i barnehagens årsplan. Alle barn må ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minst 2 av ukene skal være sammenhengene og det anmodes om å ta 3 uker sammenhengende i hovedferieperioden (1. juni  - 1. september). Skolestarterne må ha avviklet all ferie (dvs. 4 uker) i løpet av  det siste barnehageåret, dvs. innen 31.07. Foreldre må innen vedtatte frist gi skriftlig og bindende beskjed til barnehagen når barna skal ha ferie. Dersom det ikke er gjort settes barna opp på pålagt ferie de 3 siste ukene i juli. I øvrige ferier må barnet meldes på spesifikt til feriebarnehagen og påmeldingsfrist finnes i barnehagens årsplan. Det blir også sendt ut påminnelse om fristene for påmelding til barnehagen i feriene via sms.