Hvis barnet er sykt

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Hvis barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av barnets foresatte.
Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Barnehagen avgjør om et barn er friskt nok til å oppholde seg i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem, skal barnehagen varsles.

Medisinering av barn under opphold i barnehagen er foreldres ansvar. Pedagogisk leder på barnets avdeling kan inngå egen avtale med foresatte om medisinering. En slik avtale skal foreligge skriftlig i barnehagen.

Dersom allmenntilstanden til barnet tilsier at det ikke kan være i barnehagen uten medisinering av paracet o.l. skal barnet ikke oppholde seg i barnehagen da personalet ikke kan gi dette.