Bestevenn med naturen

Se - ekornet! Barns begeistring over alt det spennende som skjer i naturen slutter aldri å fascinere. Naturen er en god lekekamerat - og vi bruker mye tid der.

Natur er bra for barn. Fri lek i naturen utvikler barnas kreativitet og selvstendighet, det viser europeisk og amerikansk forskning. Men det er en utfordring at mange barn og unge velger å sitte inne å spille dataspill, fremfor å komme seg ut og komme i aktivitet.

Det viser seg at barn fra naturbarnehager søker mer ut i naturen senere i livet, og vi skal gjøre alt for at barna får den starten de trenger. Og det er ikke vanskelig. For både barna og de voksne stortrives ute - hele året.

Selv om vi ikke er en ren naturbarnehage, så er aktivitets- og naturbevissthet en av kjerneverdiene i Røyseplassen barnehage. Det skal prege alt vi gjør.

ASC_3971_350x233.jpg
ASC_4003_330.jpg
ASC_7000_b350x233.jpg

Glade barn er trygge barn - og omvendt!

Målet for alle foreldre er å ha trygge og glade barn. Det sier det meste om barnets lykke og er det aller beste utgangspunktet for å klare seg videre her i livet.

Derfor har vi valgt «tryggere og gladere» som vår visjon. Det er en alvorlig forpliktelse. Det er helt konkret noe vi skal strekke oss etter, og leve opp til.

At vi har valgt «tryggere og gladere», fremfor «trygg og glad», viser at vi forplikter oss til aldri å si oss fornøyd. Vi vil at dette skal prege oss i alt vi gjør.

Alle barn trenger å bli sett

Se på meg! Se på meg nå!
Vi blir alle glade av entusiastiske barn, og de fortjener faktisk at noen ser på dem.

Og du som forelder vil gjerne vite hva ditt barn har gjort i løpet av dagen - hvordan ditt barn har hatt det. Det er ikke lett å følge med på 50 barn hele tiden – men vi er veldig bevisst på det. Det håper vi du skal merke.

ASC_6839_small.jpg
idetsma_lite.jpg

Livet starter i det små

Å gi barna våre en god start på livet, er det viktigste vi voksne kan gjøre. For livet starter i det små. Erfaringer, opplevelser og ferdigheter helt i starten av livet, er de første og viktigste byggeklossene i livets byggverk.