Samarbeidsutvalget

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Samarbeidsutvalget er et lovpålagt organ som i henhold til barnehageloven skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget.Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Daglig leder har møteplikt og talerett men ikke stemmerett i SU.

Samarbeidsutvalget i Røyseplassen barnehage består av:

Navn Representere Ansvar/oppgve Telefon
Signe Katrina K. Amundesen Foreldre Leder 971 13 401
Marianne Nordal Foreldre Medlem 415 03 447
Britt Fux-Nilsen Foreldre Medlem 913 56 909
Karianne Bøen Jokstad Personal Medlem 926 28 132
Gunvor H Johannessen Personal Medlem 948 95 438
1 representant fra styret Eier koordinator mellom eier og SU

Aktuelle linker:

http://www.fubhg.no/