Priser og betaling

Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud ( 41 t/uka) innenfor gjeldende lov og forskrifter

http://www.fubhg.no/makspris.259078.no.html

Inntektsmoderasjon:

Inntektsintervall Inntekt Månedspris
Inntekt inntil 0- 533 500,- Gratis/moderasjon(søknad må sendes kommunen).
Inntekt over Over kr. 533 500,- Kr. 2990,-

Dersom familien har inntekt lavere enn 533 500,- kan det søkes kommunen om inntektsmoderasjon på betalingen/gratis barnehageplass ved å sende en digital søknad til kommunen.

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=754&ouref=0602

Søskenmoderasjon:

Søskenmoderasjon barn 2 - 30 %
Søskenmoderasjon barn 3 - 50 %

Moderasjon gis til det eldste barnet forutsatt lik betaling. Dersom betalingen ikke er lik, ytes tilskuddet det barnet som betaler minst. Barnehagen sørger for at det blir gitt korrekt søskenmoderasjon, så her trengs ikke en søknad som på inntektsmoderasjon

Kostpenger:

I barnehagen vår får barna servert 3 måltider pr. dag og kun de to eldste avdelingene har matpakke hjemmefra til et turmåltid i uka. Kostpenger kommer derfor i tillegg til månedsbetalingen og legges på fakturaen hver måned. F.o.m 01.08.17 utgjør kostpengene kr. 320,- i måneden for full plass. Kostpengene reduseres tilsvarende plassens størrelse.

SU kontingent:

Samarbeidsutvalget i barnehagen har egen økonomi. Hvert barn betaler her inn kr. 250,- i året til å dekke diverse utgifter til SU. Denne innbetalingen er utenfor barnehagens ordinære budsjett og noe som økonomiansvarlig i SU har ansvaret for.