Slik søker du plass

I Drammen kommune er det felles opptak mellom kommunale og private barnehager. Det innebærer at DU som søker sender din søknad elektronisk til Drammen kommune og velger to barnehager i prioritert rekkefølge

Søknadsfristen for hovedopptak og overflytting er 1. mars (omfatter de som ønsker plass fra august). I tillegg er det i barnehagen vår løpende opptak gjennom hele året. Dersom vi har ledig plass tar vi inn barn gjennom hele året

Søknaden til kommunen finner du her