Tilvenning

Når et barn begynner i barnehagen starter en ny og viktig periode for hele familien. 
De første dagene og møtet med personer og rutiner legger grunnlaget for tilliten mellom familien og barnehagens personale. Målet for tilvenningen er først og fremst at barnet og barnets foresatte skal opparbeide nok tillit og trygghet til barnehagen til at det oppleves greit å skilles.

TILVENNING

Den første tilvenningen i barnehagen beregnes som regel til 3 dager, men foresatte må
forberedes på at det ofte kan ta noe lengre tid før barnet er trygt i barnehagen.
I forbindelse med tilvenningen til barnehagen innvilger mange arbeidsgivere permisjon (med
eller uten lønn) i inntil 3 dager. Om mulig kan det også være en fordel dersom familien har
mulighet for kortere dager i barnehagen for barnet også en periode etter dette. 


Slik forbereder du deg:
*La barnet bli vant til å være hos andre enn bare mor og far. Kanskje tante, bestefar eller en venn kan være barnevakt et par timer, slik at barnet får erfaring med at du går og kommer tilbake.
*Besøk barnehagen før barnet skal begynne. Da handler det bare om å få gode opplevelser sammen uten at du skal gå noe sted. Husk å avtale med barnehagen først!
*Besøk gjerne utelekeplassen til barnehagen etter stengetid. Da får barnet utforske litt på egenhånd.
* Prøv gjerne å komme litt inn i barnehagens rutiner før barnet begynner, slik at tilvenningen ikke byr på store overraskelser for barnet. F.eks sovetid, la barnet bli vant til å sove i vogn ute, og til barnehagens sovetidspunkter.

Gode råd:
*Ikke gå fra barnet uten å si hadet.
*Ikke overdriv avskjeden – store avskjedsscener virker bare mot sin hensikt hvis barnet blir lei seg når du går. Det beste er å ta raskt farvel, selv om barnet gråter. Er du bekymret, kan du heller ringe barnehagen etter en halvtimes tid.
*Godta at barnet gråter. Fortsetter dette, ta det opp med barnehagen så dere kan finne en god løsning sammen.
*Det skaper trygghet om barnet får ha med seg et kosedyr eller smokken.
*Fortell barnet om hva som skal skje. Kommer du til å bli borte to timer, gjør en avtale om det og hold den.
*Ofte er det nok at en av foreldrene er med under tilvenning, slik at det ikke blir uttrygt for de barna som allerede går i barnehagen.
* Har man mulighet så er det ønskelig at barnet i starten (de første ukene), har kortere dager. Det er mange nye inntrykk som skal bearbeides. 

Dag 1: Mor eller far skal være der hele tiden. Det blir satt opp en fast tid, f.eks fra 09.30-10.30 hvor det nye barnet med følge får møte de ansatte og leke med de andre barna. Det er best om foreldrene holder seg i nærheten av barnet og er tilgjengelige. Det er også en god idé at de deltar aktivt i introduksjonen av det nye miljøet. For personalet er det nyttig å se barnet sammen med sine foreldre. Det gir informasjon om bla. barnets vaner og måte og kommunisere på, og denne informasjonen vil senere bidra til å gjøre barnets hverdag i barnehagen bedre.

Dag 2: Personalet overtar mer ansvar for barnet, men fint om foreldrene legger barnet og er der til de sovner. Da har man gjerne en oppstartssamtale med foreldrene, mens barnet sover. Mor/far kan forlate barnehagen, men da er det viktig å være tilgjengelig på telefon.

Dag 3: Det er tid for å forlate barnet i barnehagen. Har de to første dagene gått fint, oppfordrer vi til at foreldrene leverer i 09.30 tiden og henter 14.30. Da har de fått med seg de daglige rutinene. Men vær alltid tilgjengelig slik at barnehagen kan komme lett i kontakt.